Melitour - Travel Agency - Cestovná kancelária - Utazási iroda - Melitour +421 903 143 787

Általános adatvédelmi rendelet

Az általános adatvédelmi rendelet, hivatalosan Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (angolul: General Data Protection Regulation, röviden: GDPR) az Európai Unió rendelete, amely az EGT területén tartózkodó természetes személyek személyes adatait védi és rendelkezik a tagállamok közötti szabad információáramlásról.

 

Azon okból, hogy a CK Melitour utazási iroda Szlovákiában van bejegyezve az “Adatkezelési irányelvek” szintén szlovák nyelven vannak ismertetve a következő weboldalon:  Ochrana osobných údajov – GDPR

 

További részletes magyar nyelvű információkat az általános adatvédelmi rendeletről a következő weboldalakon olvashatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja:   http://www.naih.hu/

Az Európai Bizottság honlapja:  https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_hu#tjkoztatsarendeletrlsazadatvdelemrl